Leborulunk térdeinkre

1. Leborulunk térdeinkre, Bár nem szorulsz Te énekünkre, De nékünk illik s hasznos ez. Dicsőségedre születtünk, Választattunk és megmentettünk, Mily drága, édes üdv ó ez! Ami teremtve lett: Dicsérjen Tégedet! Boldog lelkünk, Ha közelgünk Hozzád, Urunk S igazságban imádhatunk.

2. Neked szolgál nappal, éjjel, Szeráf és kérub tisztelettel S az angyalsereg számtalan. Tökéletessé lett lelkek, Mind: Szent, szent, szent szóval dicsérnek, Térdükre hullnak mindnyájan. Te vagy nékik üdvük, Mindenben mindenük. Ámen! Ámen! Mi is mondjuk: Tied vagyunk! Csak Te, ó Isten, vagy Urunk!

3. Trónodnál a vének állnak S a koronát letéve áldnak, Dicsérve nagy kegyelmedet; Velük jámborok nagy ser'ge, Fehér ruhákba felöltözve, Imádnak zengve Tégedet. Tied a dicsőség, Erő és bölcsesség! Ámen! Ámen! Mi is valljuk: Tied vagyunk! Csak Te, ó Isten, vagy Urunk!

4. Dicsőítsd meg magad bennünk, Engedd, hogy méltóan tiszteljünk És szívünk legyen szentélyed. Dicsőségeddel betelve, Közeledben megszentelődve, Veled egyesüljön néped. Neked, ó örök Hív, Dobogjon minden szív, Ámen! Ámen! Halleluja! Magasztalás! Az Úrnak dics és hál'adás!

Home Next song