Dicsőségnek nagy Királya

1. Dicsőségnek nagy Királya, Győzedelmes, szent Felség, Magasztos lényed nagysága, Alattad áll mindenség. Ó ne hulljak én is térdre? Örömkönnyel szemeimbe'? Ha hitem szemlélheti, Nagy erődet nézheti!

2. Midőn látlak mennybe menni, Az Atya trónjára fel, Látlak angyalok ser`gétől Hogyan dicsőítettel, Ne hulljak-e én is térdre? Teljes szívből örvendezve, Ha örvend a mennysereg, Hogy Királyom, győztes lett?

3. Égi nap, szent, dicső fényed Messze, messze szétömöl És a boldog égi lények Nyernek Tőled új gyönyört. Viszontlátva nagy örömmel, Elfogadva nagy gyönyörrel. Én is áldlak Tégedet, Hozsánna szent nevednek!

Home Next song