Halleluja! Ím Jézus él!

1. Halleluja! Ím Jézus él! Mily éltető s örömteljes hír. Megváltottak, ujjongjatok, Halljad ezt, te bűnös lélek, Kész számodra az örök élet; Jézus Krisztus feltámadott. Minden dicsérje Őt, A nagy üdvözítőt. Halleluja Élethősünk, dicsőítünk; Mert üdvöt szereztél nekünk.

2. Megváltottak, örvendjetek És Őt énekben dicsérjétek! Győzelméből részt vegyetek! Ím a halál megrontatott És a pokol megláncoltatott. Ő él, ki meghalt értetek. Ha sátán fenyeget, Ti csak örvendjetek, Mert Jézus él, örökké él. Ó nagy vigasz: Ő ma s örökké ugyanaz!

3. Éltünk öröme és napja, Miként leszünk, ha az Úr napja Sírunk homályát megtöri? Hogy fogjuk magunk érezni, Ha éj sötétje el fog veszni S fény tör elő, fény, - dicsteli, Ó, Jézus, Te vezesd, e naphoz egyenest Tieidet Mind közelebb; járj előttünk S mi nagy örömben követünk.

Home Next song