Ó, Jézus, szenvedésed

1. Ó, Jézus, szenvedésed Igaz lelki mező, Reményem újra éled És a hitem megnő, Ha hitben szemlélhetlek, Mint mégy oly szívesen A kínkeresztre értem, Olyan készségesen.

2. Átokra vagyok méltó, Itt látom, én szegény, Ámde megszánt az én jó Megváltóm, - van remény; Az Ő vére' gyötrelme, A szörnyű mély sebek, Szívének nagy küzdelme, Mind mondják. hogy szeret!

3. Hiszem s szívemben érzem, Hogy Ő engem szeret, Ki minden betegséget S fájdalmat fölszedett. A kínos ostorcsapás, Nézd a szegek helyét. A kereszten meghalás Jelzik szeretetét.

4. Engedd meg óhajomnak És a szívemnek azt, Hogy mindjobban kiöntsem, Ami betölti azt. Folyton nagyobb a vágyam Követni Tégedet; S boldog elégedésben Járhatni Teveled.

5. Ez engem arra késztet, Én is szeressem őt. Hogy amíg itten élek, Híven kövessem Őt, Tűrjek gúnyt, gyalázatot, Világtól megvetést, Így lelkem, megláthatod Majd üdvöd Mesterét.

Home Next song