Szent Jézus, üdvünk forrása!

1. Szent Jézus, üdvünk forrása! Tiszta, szent vagy, kinek nincs mása, Általad megszenteltetünk. A Kérubok hozzád mérve És a Szerafinok szentsége Homályként tűnik fel nekünk. Te vagy mintaképünk, Add, hogy olyan legyünk, Amilyen Te, segíts erre, Hogy mindenbe' Legyünk olyan szent, milyen Te!

2. Csendes Jézus, ki Atyádnak Mindenben Ő akaratának Engedtél végig, csendesen; Add, hogy kövesselek Téged, Engedelmes legyek, míg élek, Ügy, mint Te voltál mindenben. Legyek nagy Megváltó, Tehozzád hasonló. Engedelmes. Olyan rendes, olyan kedves, Mint Te - Üdvözítőm – csendes!

3. Hű Jézus, a Te hűséged példa, Melyből tanulhat néped, Ki éjjel, nappal fáradtál; A betegek, hogyha kértek, A szegények, ha reád néztek, Segítettél s vigasztaltál. Adj vigyázó elmét, Imádkozzam mindég, Hogy a vétek ne győzzön meg! Vigyázzak jól, Ezt megtanuljam példádból.

4. Tiszta Jézus, a Te lényed Tiszta volt, Mint a nap és élted nem esett kifogás alá; Érzelmed, gondolkodásod, Beszéded s egész eljárásod Tisztaságod jelét adá. Ó, hű Immánuel a szívembe jövel És tégy szentté, bűntől mentté, Legyen lelkem, Oly tiszta, Mint Te vagy nekem.

Home Next song