Ó, remek szép alkotások

Ó, remek szép alkotások, Miket az Úr készített, S örömünkre nékünk annyi Pompával feldíszített, És mind ingyen nékünk adta Azokat az Alkotó, Mindezekben nagy jósága Világosan látható.

2. Közelben és messze távol Annyi tanúvallomás: A csillagok és virágok Úgyszólván egy Szentírás; Melyek Isten gyermekének Folytonosan hirdetik, Hogy ő minket nevel, ápol, Áld, véd, őriz és segít.

3. A természet nyílt könyvében Olvasgatni, ó, mily szép, Arról a nagy dicső Lényről, Akit hirdet föld és ég! Magasztalni méltóképpen Nem is tudja ember Őt, Kinek angyalkar zeng himnuszt, Hódolva a trón előtt.

4. A természet szépségében Szemléllek, ó, Istenem! Hatalmad és nagy kegyelmed Ebből is megismerem. Ámde sokkal jobban érzem Szereteted nagyságát, Hogyha Jézus Krisztust nézem, A világ Megváltóját!

Home Next song