Ó, remek szép alkotmányok

1. Ó, remek szép alkotmányok, Miket az Úr készített, S örömünkre nekünk annyi Fény s pompával díszített. Mindezekben nagy szerelme Mihozzánk nyilvánvaló, Hiszen áldásunkra adta Azokat az Alkotó.

2. Az Ő minden művén látni, Kicsinyek bár vagy nagyok, Véghetetlen bölcsességét, Amely róluk leragyog. Rajtunk van a fejedelmi Bélyeg elfedhetlenül, A föld és a menny egy tükör, Melyből kegye tündököl.

3. Közelben és messze távol Van sok tanúvallomás. A virágok s csillagok, mind Úgyszólván egy Szentírás, Melyek Isten gyermekinek Folytonosan hirdetik, Hogy Ő minket nevel, ápol, Áld, véd, őriz és segít.

4. A természet nyílt könyvében Olvasgatni ó mi szép! Arról a dicső nagy Lényről, Kit az ember méltóként Nem tud áldni, magasztalni; Kinek pedig odafent Angyalok és dicsőültek Égi kara folyton zeng.

5. A természet szépségében Kijelentve Tégedet, Ismer lelkem és azóta Lett Tied ez ismeret. Amióta Jézus Krisztust S benne üdvöm meglelém, Nagy szerelmed, nagy kegyelmed, Nagy erőd most látom én.

Home Next song