Uram, a Te egész lényed

1. Uram, a Te egész lényed Szent, öröktől fogva az; Nincs Tebenned semmi vétek És nem is lesz soha az. A Te műved számtalan, S mind jó, kifogástalan; Karod dicső erejével, Folyton jó dolgokat mivel.

2. Uram, akarod, hogy néped Tehozzád hasonlítson; Mert a bűnös Te előtted Meg nem állhat egykoron. Jónak barátja vagy Te, A rossznak ellensége; Aki bűnében megmarad, Az kegyelmet nem találhat.

3. Hogy a bűntől megválts minket, Fiad id'adtad nekünk, Ő általa, ó, tisztítsd meg Minden szennytől érzetünk! Add, mint szól ígéreted, Add nekünk Szentlelkedet, Hogy ez szívünk' igazgassa, S terelje az igazságra.

Home Next song