Az Úrnak hála, tisztelet

1. Az Úrnak hála, tisztelet, Mert Ő a legfőbb jóság. Csak néki zengek éneket, Mert tőle jő a váltság. Kiönti rám szent vigaszát, S elűzi szívem bánatát: Üdv, áldás Istenünknek!

2. Az égi lelkek áldanak Vég nélkül téged, Felség! A föld lakói hódolnak, És vélük a mindenség. Mit alkotott te szent kezed, Mind vallja bölcsességedet: Üdv, áldás Istenünknek!

3. Ha bajban, vészben őt hívom, Meghallja esdő szómat. Nem árthat semmi, jól tudom, Elűzi támadómat. Azért zeng hálaénekem, S ezt mondja minden lény velem: Üdv, áldás Istenünknek!

4. Az Úr nem hagyja el soha Őbenne bízó népét. Mint gyönge lelkek gyámola Árasztja békességét. Szent karja őriz szüntelen, Átvisz tűzvészen, tengeren: Üdv, áldás Istenünknek!

Home Next song