Áldjad az Urat, kegyelemben részesült lelkem

1. Áldjad az Urat, kegyelemben részesült lelkem; Nincs dicsőbb annál, mint amikor Őt lehet dicsérnem. Jöjjön elő, minden, mi bennem élő, Jóságát áldja, beszélje!

2. Isten szent, ó ki dicsérheti Őt méltóképpen? Végtelen jóságát nyilvánítja a lelkeken. Szent dolgod ez! Lélek, meg ne felejtkezz Dicsérni Urad Istened!

3. Betegségből gyógyít; bűneidet megbocsátja. Kárhozattól megment s neked az életet adja. Megtart téged, A pokolra el nem vet, Szellemed fénybe öltözhet.

4. Aki az ajkadat benső énekre indítja, Mint saskeselyűnek ifjúságod megújítja. Aki fényt ád, Nem érdemli-e meg hát, Hogy Őt dicsérd és magasztald?

5. Áldjad az Urat, a dicsőségnek nagy királyát, Minden teremtménye mondjon Neki halleluját! Te is lelkem, Lépj elő s nagy örömben, Égi karral zengj hál'adást!

Home Next song