Csak Jézusról zengünk

1. Csak Jézusról zengünk; Övé a hatalom, Mert Ő a Golgotán győzött a halálon. Erős nagy Isten Ő, Úr minden Úr felett. Jézusról zengünk örömmel.

2. Csak Jézusról zengünk; Ő élet kenyere, A világ éhségét enyhíti szent kegye. Ott fent uralkodik, értünk imádkozik; Jézusról zengünk örömmel.

3. Csak Jézusról szólunk; béke fejedelem, Gyógyítja szívedet, ha terhed ráveted. Átszegzett hű kézzel Ő bizton elvezet, Az örök üdvösségbe fel.

4. Csak Jézusról zengünk; Ő erős kőszikla, Az Isten Báránya bűnünket hordozta. Gyújtsatok Néki fényt egész világ előtt, Hogy mindenki meglássa Őt.

5. Csak Jézussal járunk; ez oly csodálatos, Hamar meglátjuk Őt az égi trón előtt. Igéje megmarad, Ő örök üdvöt ad. Jézussal járunk örömmel.

Home Next song