Azt az életet kell itt élnem

1. Azt az életet kell itt élnem, melyet Ő adott, Egyre küzdni, s nem henyélni, míg úton vagyok. Bár a bűn megtántorít, Isten hangja bátorít: Meg ne restlj, törj keresztül, s vár jutalmad ott.

2. Elhívatva állok majd a Krisztus székénél, Járok bízva, s nem lankadva, kárt nem vallok én. Elveszíti szent jogát, nem nyer égi koronát, Az ki félve, hátra nézve elhagyja Urát.

3. Csak a célra nézek, tudva, hogy elérhetem, Isten segít s így nem rémít már a félelem. Von, ha csábít a világ, megvigasztal ha az bánt, Ad kegyelmet, híven vezet, s nincs mi nékem árt.

4. Tart kegyesen el nem esem itt a cél előtt, Lelkem érzi gyengeségét, s Tőle vár erőt, Életet szava szere, Tőle szívem éledez. Célt ha érek zeng az ének, Isten műve ez!

Home Next song