Ama szép, dicső reggelt várom

1. Ama szép, dicső reggelt várom, Midőn eljő Istennek szent Fia, Majd elvégzem futásom, Mert eljön az ég Ura.

Ref. Eljön a reggel, eljön a reggel, Az Úr nagy napjának hajnala. Eljön Megváltónk, eljön Megváltónk, S visz minket haza.

2. Sötétség borítja e földet, És homályosság még a népeket, De rajtunk már feltámaszt Az Úr világosságot.

3. Nálad Urunk, van menedékünk Nagy veszély és csapások idején. Azért, Uram, nem félünk Ama nagy nap reggelén.

4. Midőn majdan szól a harsona S az Úrban elhunytak feltámadnak. Nincs a sírnak hatalma. Hála a Megváltónak.

Home Next song