Csak mindig Istennel!

1. „Csak mindig Istennel!” Ez lett a jelszavam. Mint csillag, hívón fénylik fenn, A messzi magasban. Az élet útjain, Míg vándorlásom tart, A mennybe vonnak vágyaim, Hol Jézus helyet ad. Helyet ad, helyet ad, Ott Jézus helyet ad!

2. Ott fenn van otthonom, Hol Jézus trónja van. Már sokszor azt is álmodom, Hogy hívón megcsillan! S ha álmom megszakad, És itt lenn ébredek, Még jobban vágyom látni az Új Jeruzsálemet! Üdvömet, Üdvömet, Új Jeruzsálemet!

3. Ha súlyos próba ér, S nem látnék messze már, Szép város, lelkem hozzád tér, A gyöngykapudhoz száll. Így vágyam égboltján Mint hírnök megjelen A reménykeltő szivárvány, És ismét csönd van benn! Csönd van benn, csönd van benn, Ó, ismét csönd van benn!

4. Csak mindig Istennel! Ezt elhatároztam, S ha lankadok, Ő felemel, Hogy utam járhassam. Te, váram, menhelyem, A tiszta örömet Csak gyöngéd, érző kebleden, Ott Nálad lelhetem! Meglelem, meglelem, Ott, Nálad lelhetem!

Home Next song