Eltörpülök, hogyha felnézek

1. Eltörpülök, hogyha felnézek, Ó, Isten, látva a művedet, Ki az, ki fenn égre helyezett, Csillag-ezreket?

Ref. Isten műve ég s a föld, Minden nap új himnuszt költ! Mily jó, hogy az Isten szeretet! Lásd, és énekeld!

2. Honnan a méz virágkelyhében? Honnan a fű hímes réteken? Honnan a zöld lombú délceg fák? Tudja Jó Atyánk!

3. Ki hozza fel reggel a napot? Ki tudja, fecskénk ha jól lakott? Honnan a felhőben annyi víz? Mézben édes íz?

4. Ki alkotott minket képére? Mért drága a Jézus szent vére? Mért nevez Ő gyermekeinek? Mért is Szeretet?

Home Next song