Megtalált engem a Pásztor

1. Megtalált engem a Pásztor, Az ölébe fel is vett, S a mélységből melybe estem Kiemelt Ő engemet.

Ref. Hála, hála, halleluja, Zengem dicséretemet: Mindörökké áldom Jézust Ki megmentett engemet.

2. Meggyógyított a jó Orvos, Bekötözte sok sebem, Hűen ápolt, karján hordott, Mily sok jót tett énvelem.

3. Megmosott a jó Megváltó, Tiszta ruhát rám adott, Érdemével ékesített, S nyája közé fogadott.

4. Olyan boldog már a szívem, Hogy Jézussal lehetek, Lakomáján asztalánál Vele együtt ehetek.

Home Next song