Az Úr csodás kegyelme járt

1. Az Úr csodás kegyelme járt Ily tévelygő után: Én vesztem el, de rám talált, Vak voltam s látok már.

2. Szent félelemre megtanít, Más félelmet kiűz. Mily drága perc: a szívem hitt S gyúlt bennem égi tűz!

3. Küzdelmek közt, próbák alatt Kegyelme van velem, Irányt mutat, míg végre majd Hazámba érkezem.

4. Az Úr ma jót ígért nekem, Igéje nyújt reményt: Osztályrészem, pajzsom nekem, Míg tart e földi lét.

5. Ha elfogy testem és szívem, Öröklök új hazát, Hol fény ragyog rám szüntelen, S vár béke, boldogság.

6. A Föld elolvad, mint a hó, A nap nem süt tovább, De él az Úr, a legfőbb jó Örök időkön át!

Home Next song