Ha Jézus dicsben megjelen

1. Ha Jézus dicsben megjelen E földön, mint hatalmas Úr, És bezárul a kegyelem, Lelkedre rémes éj borul.

Ref. Fogadd be ma Jézust, A drága Megmentőt, Vedd szívedbe magát, Az érted szenvedőt!

2. Ő szenvedett éretted is, Ó jöjj hát hamar keblére, Ő téged, bűnöst üdvözít, Mert Ő irgalom és béke.

3. Mi fényben látjuk viszont Őt, Híveinek bért osztogat, És koronát, szépet, dicsőt, Kárhozatot a gonosznak.

Home Next song