Jézusomnak nagy voltáért

1. Jézusomnak nagy voltáért e világról lemondok, Benne bízva, hűn szeretve az Ő útján haladok.

Ref. Éltem átadom, Néki áldozom, Szívem minden indulatát Jézusnak adom.

2. Mindent Jézus lábaihoz alázattal lerakok. Földi élvek, szenvedélyek: tinéktek búcsút mondok.

3. Trónod zsámolyához hullva bűnbánattal borulok. Lelked által megszentelve teljesen meghódolok.

4. Minden erőm, tehetségem Jézusomnak átadom, Fogadd Uram szolgálatom, életem néked adom.

Home Next song