E bűnös földre, kínra, szenvedésre

1. E bűnös földre, kínra, szenvedésre, Jött a Mindenható, Jézus, az üdvadó. Itt megvetett volt, vére bűnünkért folyt, Atyjának végig engedelmes volt.

Ref. Csak Őt imádom, Ő a Királyom, Az üdvösségem, az életem. Elhagyva mennyet, Jött, hogy megmentsen, Isten kegyelme, szeretete.

2. Fájdalmak útja, szenvedés pohara, Sok gúny és kínhalál, Isten Fiára vár. Már Ő legyőzte, a halált megtörte, Sírjából győztesen feltámadott.

Home Next song