Két kéz fonódik egybe itt

1. Két kéz fonódik egybe itt, E szent helyen örökre, Vezérli hűség és a hit Egy boldog földi létre. De, hogy a két kéz hű frigye Az áldást is velük vigye És sírig szét ne hulljon, Kell, hogy Isten szent keze Áldólag rásimuljon!

2. Két hű szív hozza vágyait Istenhez egy imában És együtt szövi álmait Örömben és halálban. Ám szívükkel együttesen Istent dicsérjék szüntelen És menny felé tekintve, Legyen e földi létük Áldással egybekötve!

3. Két névvel száll az áhítat Az Isten szent székéhez, Egy nő kapcsolja a hitét Egy férfi hűségéhez. De ím egy harmadik nevet Ajkuk hő vággyal elrebeg, Hogy áldás szálljon véle S új életük kezdődjék Az Isten szent nevébe!

Home Next song