Egy ifjú jött el Jézushoz

1. Egy ifjú jött el Jézushoz És arról kérdezte Mit kell őnéki tennie, Hogy üdvét elnyerje.

Ref. S eltávozott, s eltávozott! De Jézus ím vár még! Te el ne menj, ó el ne menj! Halld mint kiált feléd!

2. Így szólt az Úr az ifjúhoz: Menj add el vagyonod! A szegények közt osszad szét, És mennybe lesz jussod!

3. Az ifjú búsan távozott, A kincs legyőzte Őt, Ó, jaj, a mammon volt nagyobb E szegény szív előtt!

4. Nem tudjuk, hogy mi lett vele, Nyerte feloldozást, Csak azt tudjuk, hogy otthagyta A drága Messiást.

Home Next song