Óhajts, óhajts, tiszta szívet

1. Óhajts, óhajts, tiszta szívet óhajts! Mely hit teljes, szolgálatra folyton kész! Szívet tűzzel telve, Jézusnak szentelve S általadva Néki mindenben egész.

Ref. Fel a szent munkára, Teljes buzgalommal hát! Fel a szent munkára, Halljuk Mesterünk szavát! Odaadó szívet kíván a mi Urunk! Fel hát ma, Néki adjuk át magunk!

2. Óhajts, óhajts igeszóló nyelvet, Szentlélek tüzétől izzó ajkakat! Magasztalva Őtet, Égi Megmentőnket, Hirdetve az üdvöt, amelyet Ő ad.

3. Óhajts, óhajts munkabíró kezet S olyan lábat, mely el nem fárad soha, Hegyen-völgyön által, Hősi kitartással, E világon eljusson mindenhova.

Home Next song