Egykor én is tévelyegtem

1. Egykor én is tévelyegtem Távol az üdv útjától, Bolyongtam a bűnvadonban, Mit sem tudtam Jézusról. De most örök hála és dics Őneki, mert megtalált, Zeng az ajkam nagy örömmel Néki dics halleluját!

Refrén: E világot megvetem, Én csak Jézust követem! Hogyha Övé szívem lelkem, Ez mindennél több nekem!

2. Nem voltam az Ő nyája közt, Nem leltem a jó mezőt, Isten adott egy hű Pásztort, És Vele jó legelőt, Egy új szívvel s Szentlelkével Meg is ajándékozott És nyájához vezérelve Ó most mily boldog vagyok!

3. Ó mily dicső örömérzet, Jézus most már az enyém, A bűn rémes éjjeléből Örök üdvre léptem én. Így e földön mit sem félek, Mert Ő mindenütt velem, Megóv minden bajtól engem, Harcol híven mellettem.

4. Áldom Jézust Megváltómat, Aki önként szenvedett, S értem hullott drága vére, Lelkem üdvössége lett. Itt a földön boldog szívvel, Híven járom utamat, S egykor égi szent örömben Dicsőítem Uramat.

Home Next song