Egy főember jött el

1. Egy főember jött el Jézushoz éjjel, Hogy megismerkedjék az üdvösséggel. Szavára a Mester eképpen felel: Újjászületned kell!

Ref. Újjászületned kell, igen Újjászületned kell, igen Bizony, bizony, mondom tenéked én: Újjászületned kell!

2. Ádám gyermekei Őt hallgassátok, Jézusnak fontos szavát fogadjátok. Úgy kell tennetek, mint Ő mondja néktek: Újból szülessetek!

3. Ó ti, kik akartok a mennybe menni, Új életet jertek most Tőle venni. Mert másképpen oda át nem mehettek, Újból szülessetek!

4. Ó bűnös, most gyorsan add Néki magad. Megváltódnak üdvös tanácsát fogadd. Még most, amíg mondja ím Jézus neked: Újjászületned kell!

Home Next song