Fénysugaras hegycsúcs mellett

1. Fénysugaras hegycsúcs mellett
Elő e harcmezőn,
Lengjen zászlónk sorunk felett
Völgyben és bérctetőn.
Ott lenn az ellen serege
Lövelli nyilait,
Az ellent hősen leverte
Mindig az élő hit.

Ref.
Hit által győzni fogysz,
Hit által győzni fogysz,
Te magasztos hit erő,
Világot leküzdő!

2. Fővezérünk a mi Urunk,
Istennek szent Fia,
Mindenütt, merre vonulunk
Látható nyomdoka.
A kereszttan, mint napsugár
Elűzte a homályt,
Ah oly sok vértanú volt már,
Ki hitt és hőssé vált.

3. Sötét tömeg ím látható
Ez Sátán tábora,
Harsogjon hát a riadó:
„Velünk a menny Ura!”
Ki az üdvösség sisakját
Fejére felteszi,
Zúdítsa Sátán haragját,
Azt le nem győzheti!

4. A győző nyer majd koronát,
A harcos szép ruhát;
Hű szolga veszi jutalmát
S kezébe a pálmát!
Fel, harcra fel, már jő az éj!
Jöjjetek zászlónkhoz!
Mindent legyőz a hit;ne félj,
Légy hű nagy Urunkhoz!

Home


Next song