Minden élet Tőled jő

1. /: Minden élet Tőled jő, :/ /: Végtelen sok változatban. :/ Minden, ami fent s alant van, /: Szent szavadra jött elő. :/4x

2. /: Hogy én élek s ismerem, :/ /: Dicsőségét nagy nevednek, :/ Hogy Atyámnak nevezhetlek, /: Te adtad azt énnekem. :/4x

3. /: Mily gyönyör és nagy vigasz, :/ /: Hogy Te gondot viselsz rólam, :/ És részesítsz minden jóban, /: Ó, mily öröm tudni azt! :/4x

4. /: Áldjátok Őt, boldogok, :/ /: Kiket az Ő szent Fiában, :/ Véghetetlen irgalmában, /: Gyermekévé fogadott. :/4x

Home Next song