Éneklek Istenemnek

1. Éneklek Istenemnek Dics éneket örömmel, Hisz tőle kaptam éltemet, S eláraszt kegyelmével.

Ref. Jertek, dicsérjük együtt Hozzánk való kegyelmét, Zengjünk jótéteményéről, Magasztaljuk szerelmét.

2. Dicséneket éneklek Uramnak, Mesteremnek, Ki Golgotán értem meghalt S az átokból kimentett.

3. Urunk dicséretére A szívem mindig készen, Mert Ő megváltott engemet, S övé levék egészen.

4. Az Úr dicséretére Éneklek hálatelten, Ki minden baj és vészen át Sionba visz fel engem.

Home Next song