Szentséges éj és gazdagon megáldott

1. Szentséges éj és gazdagon megáldott, szerény jászolban Jézus megszületett. E zord és bűntől meggyötört világba, a Megváltó mihozzánk a földre jött. A fáradt szívben új reménység támadt, a hajnal fénye dicsőn felragyog. Fény ragyogás, az ég ünnepre készül, az angyal sereg fenn az égben énekel.

2. A csillagtól vezetve jöttünk hozzá, a bölcsekkel együtt neki hódolunk. Ajándékunk mi Ő elébe hozzuk, az életünk legyen egészen övé. A mindenségnek nagy király, Ő minden népnek Ő a nagy Üdvözítő! Dícs Őnéki mert érettünk földre szállott, mert Isten és Úr itt e földi testben is, Mert Jézus Ő, a földi testben is.

3. Békével jött mihozzánk e földre, Hogy megmutathassa a nagy szeretetét. Elhozta Ő a mi szabadulásunk, megtörve a bűnnek oly nagy erejét. Ó fogadd hálánk drága Jézusunk, Téged áld és Néked zeng ma énekünk, Ő nagy Király és Úr lesz mindörökké, és uralkodik mindenhol és mindenen. Ő legyen áldott, mert úgy szeretett.

Home Next song