Lásd ő jön

1. Most Illés napjait éljük és hirdetjük az Úr szavát. Ma Mózes szolgád napja virradt újra, és Igazságod végre helyreáll. Bár e nap próbákkal terhelt éhség van, sötét és harc, de hangunk kiáltja a pusztákon át: "Készítsétek el az Úr útját"

Ref. Hát lásd, Ő jön fenn a felhőkön, ragyog, mint a nap, ha kürtök hangja szól, dicsérd Őt, az ünnep éve van, és Sionról jön el a Megváltó!

2. Ezékiel napjait éljük, a száraz csontra ismét hús kerül. Ma Dávid szolgád napját látjuk újra, a dicséretnek új templom épül. Új aratás napja jött el, a mezők már fehérlenek. És mi, mint a szőlőskert munkásai, az Úr Igéjét így hirdetjük ki:

/: Nincs senki Hozzá méltó, Nincs senki Hozzá méltó, Nincs senki Hozzá méltó, Nincs senki Hozzá méltó! :/

Home Next song