E bűnös világra, sírva jöttem én

1. E bűnös világra, sírva jöttem én, mezítelen voltam, nincstelen szegény. Atyám már akkor is, törődött velem, jó szülőkre bízta, harmat-életem.

2. Kis családi fészek, volt az otthonom, abban telt el gyermek és ifjú korom. Vergődtem a bűnben, Jézus rám talált, Ő, aki legyőzött ördögöt s halált!

3. Fölemelt a porból, mert szánt engemet, értem a bűnösért, mennyit szenvedett. Golgota keresztjén, vérrel áldozott, hogy én igaz legyek, Ő lett átkozott!

4. Csak így menthette meg, árva lelkemet, kaphassak a mennyben, örök lakhelyet. Dicsőség Jézusnak, a mit tett velem, hiszen csodákból áll, egész életem!

Home Next song