Sok évvel ezelőtt történt

1. Sok évvel ezelőtt történt Ott Betlehem egén, Megjelent egy csillag, jelezve Jézus jöttét. Jöttek a keleti bölcsek, és imádtak Őt. Magasztalták az Istent, hogy elküldte a megmentőt.

2. Mikor felnevelkedett, tanított szerteszét, Az egész Júdeában, Őt sokan szerették Segített a szegényeken, betegeket gyógyított, ki hittel Hozzá fordult, az boldogan távozott.

3. De jött egy szörnyű nap, mit nem felejtek én. Elfogták a bűnösök, Pilátushoz vitték. Megrágalmazták Őt, és bűnnel vádolták. “Feszítsd meg őt” kiáltották, a halált akarták.

4. Pilátus így felelt, nincsen benne bűn, De a tömeg egyre kiáltotta: 'feszítsd meg, feszítsd meg őt'. Pilátus kezeit mosta, majd Jézust elvitték. A bűnös kezekkel lefogták, es megfeszítették.

5. És elkezdődött, a szörnyű nagy tusa, Mikor ott függött az ég és föld között. /: De Ő így imádkozott, Atyám bocsátsd meg nekik, bocsátsd meg e bűnt nekik:/

6. Sötétség borult a földre, amikor meghalt Ő. És sokan megértették akkor, hogy a Messiás volt Ő. Kősírba helyezték, a követ lepecsételték. A drága Bárány testét, katonák őrizték.

7. De nem lett rajta úrrá a halál hatalma. Mert győztesen feltámadott a harmadik napra, Most Ő a mennybe van, de egy ígéretet tett, Hogy készen várjuk mindenkor, mert Ő egy nap újra megjelen.

És ezért zengje hát e föld, hogy Jézus újból él, zengje hát e föld, hogy Jézus él. Zengje hát e föld, hogy Jézus újból él. Zengje hát e föld, hogy Jézus él. Zengje hát e föld, hogy Jézus még mindig él. Zengje hát e föld, hogy Jézus él. És újból visszatér, újból visszatér.

Home Next song