Örök élet reggele

Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből,
Egy sugárt küldj ránk te le, kik új napra ébredénk föl:
Fényed lelkünk éjjelét űzze szét!

2. Jóságodnak harmata gyarló életünkre hulljon;
A szívünk, kiszárada, vigaszodtól felviduljon;
S híveid közt légy jelen szüntelen.

3. Szereteted ölje meg sok hitetlen büszkeségünk
S most hogy újra itt a regg, ébredezzen tőle szívünk;
Menjünk át az életen éberen.

4. Bűn ruháját vessük el a szövetség vére által,
Vétkeink fedezzük el tőled nyert fehér ruhánkkal,
Hogy hitünk legyőzze majd mind a bajt.

5. Feltámadás reggele, hogyha majd te ránk köszöntesz,
Üdvösségünk hírnöke, új életre hogyha költesz,
Lelkünk e nagy kegyelmen örvendjen.

6. Vezess majd az égbe föl, irgalomnak napvilága;
Könnyek gyászos völgyiből üdvösségnek szép honába,
Hol az üdv és béke majd egyre tart.

Erős vár a mi Istenünk,

Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk.
Ha Ő velünk, ki ellenünk, az Úr a mi oltalmunk.
Az ős ellenség most is üldöz még, nagy a serege,
Csalárdság fegyvere, nincs ilyen több a földön.

2. Erőnk magában mit sem ér, mi csakhamar elesnénk;
De küzd értünk a hős vezér, kit Isten rendelt mellénk.
Kérdezed, ki az? Jézus Krisztus az, Isten szent Fia
Az ég és föld ura, Ő a mi diadalmunk.

3. E világ minden ördöge ha elnyelni akarna,
Minket meg nem rémítene, mirajtunk nincs hatalma.
E világ ura gyúljon bosszúra: nincs ereje már,
Reá ítélet vár, az ige porba dönti.

4. Az ige kőszálként megáll, megszégyenül, ki bántja;
Velünk az Úr táborba száll, Szellemét ránk bocsátja.
Kincset, életet, hitvest, gyermeket mind elvehetik,
Mit ér ez őnekik: miénk a menny örökre!

Home


Next song