Örök élet reggele

Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből, Egy sugárt küldj ránk te le, kik új napra ébredénk föl: Fényed lelkünk éjjelét űzze szét!

2. Jóságodnak harmata gyarló életünkre hulljon; A szívünk, kiszárada, vigaszodtól felviduljon; S híveid közt légy jelen szüntelen.

3. Szereteted ölje meg sok hitetlen büszkeségünk S most hogy újra itt a regg, ébredezzen tőle szívünk; Menjünk át az életen éberen.

4. Bűn ruháját vessük el a szövetség vére által, Vétkeink fedezzük el tőled nyert fehér ruhánkkal, Hogy hitünk legyőzze majd mind a bajt.

5. Feltámadás reggele, hogyha majd te ránk köszöntesz, Üdvösségünk hírnöke, új életre hogyha költesz, Lelkünk e nagy kegyelmen örvendjen.

6. Vezess majd az égbe föl, irgalomnak napvilága; Könnyek gyászos völgyiből üdvösségnek szép honába, Hol az üdv és béke majd egyre tart.

Erős vár a mi Istenünk,

Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. Ha Ő velünk, ki ellenünk, az Úr a mi oltalmunk. Az ős ellenség most is üldöz még, nagy a serege, Csalárdság fegyvere, nincs ilyen több a földön.

2. Erőnk magában mit sem ér, mi csakhamar elesnénk; De küzd értünk a hős vezér, kit Isten rendelt mellénk. Kérdezed, ki az? Jézus Krisztus az, Isten szent Fia Az ég és föld ura, Ő a mi diadalmunk.

3. E világ minden ördöge ha elnyelni akarna, Minket meg nem rémítene, mirajtunk nincs hatalma. E világ ura gyúljon bosszúra: nincs ereje már, Reá ítélet vár, az ige porba dönti.

4. Az ige kőszálként megáll, megszégyenül, ki bántja; Velünk az Úr táborba száll, Szellemét ránk bocsátja. Kincset, életet, hitvest, gyermeket mind elvehetik, Mit ér ez őnekik: miénk a menny örökre!

Home Next song