Boldogság szép hazája te

Boldogság szép hazája te

Boldogság szép hazája te, szívem benned örül. Hol himnuszt zengnek angyalok királyi trón körül.

Boldogságban találkozunk a szép hazában ott, Sosem nyugszik le majd napunk, örök világot oszt Örök világot oszt.

2. Rövid, de bús zarándokút mi földi életünk; De túl a föld határain dicsőbbre vágy szívünk.

3. Örök szeretet várja ott az árva szíveket Övéinek hajlékokat kegyelme készített.

Home Next song