Örök élet reggele

Örök élet reggele

Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből, Egy sugárt küldj ránk te le, kik új napra ébredénk föl: Fényed lelkünk éjjelét űzze szét!

2. Jóságodnak harmata gyarló életünkre hulljon; A szívünk, kiszárada, vigaszodtól felviduljon; S híveid közt légy jelen szüntelen.

3. Szereteted ölje meg sok hitetlen büszkeségünk S most hogy újra itt a regg, ébredezzen tőle szívünk; Menjünk át az életen éberen.

4. Bűn ruháját vessük el a szövetség vére által, Vétkeink fedezzük el tőled nyert fehér ruhánkkal, Hogy hitünk legyőzze majd mind a bajt.

5. Feltámadás reggele, hogyha majd te ránk köszöntesz, Üdvösségünk hírnöke, új életre hogyha költesz, Lelkünk e nagy kegyelmen örvendjen.

6. Vezess majd az égbe föl, irgalomnak napvilága; Könnyek gyászos völgyiből üdvösségnek szép honába, Hol az üdv és béke majd egyre tart.

Home Next song