Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe

Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe, Hogy megtartassál, mosódj hófehérre. Karmazsinszínű bűneidből tisztulj, Hogy ki ne pusztulj!

2. Szeplőtelen légy a Krisztus napjára, Mert igen nagy volt váltságodnak ára, Ártatlan omlott királyodnak vére, Térj meg kedvére!

3. Nem járhatsz folyvást annyi undokságban, Részed így nem lesz mennyek országában Vedd föl a harcot, vedd föl a keresztet Vagy üdvöd veszted.

4. Élj botlás nélkül, szentül, feddhetetlen, Vizsgáld a törvényt lelkiismeretben. Inkább fonj gyarló tested ellen ostort, Semhogy bemocskold.

5. Tisztítsd meg ajkad oltárról vett szénnel, Rútat ne illess, mit a lelked szégyell. Jót cselekedjél mindenekkel bőven Minden időben.

6. Új teremtés vagy: vetkőzd le a régit! Ördög, ha üldöz e világ, ha rémít, Csak meg ne hátrálj, maradj meg az újban, Véled az Úr van!

7. Tisztítsd meg szíved, Krisztus szentegyháza, Urunk, miattad pogány ne gyalázza S hogy megtartással, nosza újulj végre, Szent papi népe!

Home Next song