Mily jó annak, ki az Urat fenn várja

Mily jó annak, ki az Urat fenn várja

Mily jó annak, ki az Urat fenn várja Ki tevékeny s jól vigyáz a dolgára. A jó szolga jutalmát az Úr adja, Mert az Urát ébren, készen fogaja.

Az időknek vége immár oly közel Vágyunk, hogy az Úr mielőbb jöjjön el. A teremtett mindenség őt sóvárgja Fű, fa, virág, állat, ember őt várja.

Új teremtés a mi részünk Krisztusban Ajándéka kegyelemből, fentről van. Dicsőítjük, a váltság az Ő tette, Vére árán égi részünk megvette.

Mi mind, kik a szent Szellemet bírhatjuk, Urunk jöttét sóhajtozva óhajtjuk; Várjuk jötte harsonája mind riad, Várjuk testünk megváltását, mint fiak.

Ha majd az Úr lába alatt lesz minden És mindenben minden lesz már az Isten Az angyali seregekkel őt áldjuk, Mindenségét teljességgel szolgáljuk.

Home Next song