Adjatok hálát az Istennek

Adjatok hálát az Istennek

Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének! Hirdessétek dicséretét és minden jótéteményét! A nép előtt beszéljétek nagy csudáit, melyeket tett!

Néki vígan énekeljetek, sok csuda dolgát dicsérjétek! Magasztaljátok szent nevét, kik szívből félitek őtet! Örvendjen azoknak szívek, kik az Úrról emlékeznek!

Keressétek e kegyes Urat és az Ő színét és hatalmát! Meggondoljátok dolgait, ne felejtsétek csudáit! Ítéletit hirdessétek, melyek Ő szájából jöttek!

Home Next song