Irgalmazz, Úr Isten, immáron énnékem!

Irgalmazz, Úr Isten, immáron énnékem!

Irgalmazz, Úr Isten, immáron énnékem! Irgalmazz, Úr Isten, immáron énnékem! Mert tebenned bízik, Uram, az én lelkem És tebenned nyugszik, Uram, az én szívem.

Szárnyad alá vetem az én reménységim Míg elmúlnak tőlem az én ellenségim És míg eltávoznak tőlem én bűneim: Csak tebenned lesznek Uram én örömim.

Tehozzád kiáltok, hatalmas Úr Isten Mert nincsen énvelem ki már jót tehessen Én ellenségimtől engem megmenthessen És én dolgaimban ki jóra vihessen.

Velem, én szent Atyám, nagy-sok jókat tettél, Mert énnékem mennyből őrizőt küldöttél Én ellenségimtől engem megmentettél És az én szívemben örömöt szerzettél.

Azért téged, Uram, én felmagasztallak Te dicsőségedben hatalmasnak mondlak, Mind e világ előtt irgalmasnak vallak; És jóakarómnak én tégedet hívlak.

Kész már az én szívem néked énekelni Kész most jóvoltodért nagy hálákat adni És mindenekelőtt téged megvallani A te szent nevedet örökké dicsérni.

Kelj fel azért mostan én nagy dicsőségem, Légy mindenben nékem kedves segítségem Erőtlenségemben légy én erősségem És veszedelmemben légy oltalmam nékem.

Én felmagasztalom irgalmasságodat Mindenkoron vallom te igazságodat, Mind az egész földön hatalmasságodat: Mindenkor hirdetem a te jóvoltodat.

Home Next song