Teljes szívb?l hozzád esedezem, Uram,

Teljes szívből hozzád esedezem, Uram,

Teljes szívből hozzád esedezem, Uram, Hallgass meg engem kegyelmesen, Hogy rendelésidet megőrizzem! Kérlek, szabadíts meg engem, Úr Isten És legottan igyekezem azon, Hogy bizonyságid megtartsam jó módon.

Gyakorta reggel, virradta előtt Könyörgésemben tehozzád kiáltok Igédbe vetvén reménységemet. Előbb hogynem elmennek a virrasztók, Az én szemeim vigyáznak, néznek És a te szent igédről elmélkednek.

De te énhozzám, Uram, közel vagy És te igédből tudom réges régen: Szent törvényednek igazsága nagy, Te bizonyságid fundáltattak szépen; Hogy örökké megmaradnak, tudom És jól értem, azért nyilván kimondom.

Törvényidet én igen szeretem És soha el nem távozom azoktól; Kegyességedből tartsd meg életem! Te igaz beszéded mindent felülmúl: Szent ítéleti igazságodnak Mostan és mindörökké megmaradnak.

Home Next song