Uram, Jézusom örök vigaszom;

Uram, Jézusom örök vigaszom;

Uram, Jézusom örök vigaszom; Választottak üdvössége, Minden bűnös reménysége; Te vagy Jézusom, örök vigaszom.

Ízleltél halált, hogy engem megválts; Nagy ínségben megkerestél, Minden bűnből kiemeltél: Szíved rám talált, felemelt hozzád.

Mennyország éke, dicső, szent fénye, Megváltottál testet öltvén Az időknek teljességén; Mennyország éke, dicső, szent fénye.

Áldott és erős, diadalmas hős! Véred árán megváltottál, Üdvösséget, éltet adtál, Áldott és erős, diadalmas hős!

Szívem hozzád száll, dicső szent Király, Trónusodnál fejet hajtok, Imádattal leborulok; Szívem hozzád száll, dicső szent Király.

Érted élek én, örök égi fény; Szellemeddel vezess engem, Nagy szerelmed éljen bennem; Érted élek én, örök égi fény.

Szelíd, szent szódat, alázatodat Vésd szívembe mindörökre, Legyek lényed élő tükre; Ne a gőg legyen úr a szívemen.

Te adj értelmet, mely hozzád vezet; El ne engedj a világba, Tarts Szellemed fogságába'; Jutalmam te légy, értelmessé tégy.

Szívem serkentsd fel örök igéddel; Diadalra ez vezessen, Sátán tőre meg ne ejtsen; Szívem serkentsd fel örök igéddel.

Szellemeddel adj hitet, buzgalmat, Hogy a lelkem imaszárnyon, Szent örömben hozzád szálljon; Szellemeddel adj hitet, buzgalmat. . Sötét éjszakán, hogyha vész tör rám, Hozzád térek, légy segítőm, Uram Jézus, Üdvözítőm, ments meg engemet, Tartsd meg éltemet!

Bátor szívet adj, vezessen szavad Hogy elhagyjam e világot, Kövessem az égi lángot; véred által ezt Bennem vidd véghez.

Home Next song