Mindörökké, Uram

Mindörökké, Uram

Mindörökké, Uram, a te igéd megáll és megtart a magas mennyekben, Azonképpen isteni hűséged megmarad örökre minden időben, Mint az álló föld, mit te fundáltál, mely ő helyében mindenkoron megáll.

Mind ma és mindörökké megállnak amiket te rend szerint teremtettél És tenéked mindenek szolgálnak. Hogyha magamat a te törvényeddel Nem vigasztaltam volna, már régen elvesztem volna én nagy ínségemben.

Nagy szerelmem vagyon törvényedhez, melyről naponként örömest beszélek, Mert ez nékem víg örömöt szerez: Te parancsolatid bölcsebbé tésznek Engemet minden ellenségimnél, mert soha tőlem ők nem távoznak el.

Tudósabb vagyok tanítóimnál, akiket már nagy bölcseknek tart minden, Mert bizonyságod elmémben megáll. Még a véneknél is bölcsebb vagyok én, Mert te törvényed szem előtt tartom és elmémet attól el nem fordítom.

Minden hamis utat elkerülök, lábam ne járjon a gonosz ösvényen; Igéd megtartásának örülök, ítéletidet tekintem szüntelen. Azoktól soha el nem távozom, kik által én tetőled taníttatom.

A te beszéded ékes és drága, még a méznél is édesebb én számban Kimondhatatlan gyönyörű volta. Igédben van bölcsességem fundálván; Bölcsességemet abban keresem, a hamisságnak ösvényit gyűlölöm.

Home Next song