Gyönyörködöm a te törvényedben

Gyönyörködöm a te törvényedben

Gyönyörködöm a te törvényedben, szent parancsolataidat szeretem Mindenek felett egész éltemben. Én kezeimet készen felemelem A te kedves parancsolatidra és én azokról beszélek mindenha.

Jól meggondolom az én utamat, hogy a jó útról el ne tévelyedjem: Arra vezérlem minden gondomat, bizonyságidra lábamat térítem. Igen sietek, nem késem semmit, hogy megtarthassam szent parancsolatid.

Jómra lett nékem, hogy megalázál, hogy megtanuljam a te törvényedet, Min igyekezem nagy óhajtással. Aranyt, ezüstöt és egyéb effélét, Mit az emberek nagyra becsülnek, törvényedhez képest tartok semminek.

Home Next song