Azt az éltet kell itt élnem, melyet ? adott

Azt az éltet kell itt élnem, melyet Ő adott;

1. Azt az éltet kell itt élnem, melyet Ő adott; Egyre küzdni s nem henyélni, míg úton vagyok. Bár a bűn megtántorít, Isten hangja bátorít: Meg ne restülj, törj keresztül s vár jutalmam ott.

2. Elhívatva állok majd a Krisztus székinél, Járok bízva s nem lankadva, kárt nem vallok én. Elveszíti szent jogát, nem nyer égi koronát, Az, ki félve, hátra nézve elhagyja Urát.

3. Csak a célra nézek tudva, hogy elérhetem, Isten segít s így nem rémít már a félelem. Von, ha csábít a világ, megvigasztal, ha az bánt, Ad kegyelmet, híven vezet s nincs mi nékem árt.

4. Tart kegyesen, el ne essem itt a cél előtt, Lelkem érzi gyöngeségit s tőle vár erőt; Életet szava szerez, tőle szívem éledez; Célt ha érek zeng az ének: Isten műve ez!

Home Next song