Krisztus, én bizodalmam és Megváltóm életem

Krisztus, én bizodalmam és Megváltóm életemben,

1. Krisztus, én bizodalmam és Megváltóm életemben, Benned van nyugodalmam, nem kell semmitől rettegnem; Halál nagy éjszakája, nem rettent már fullánkja.

2. Krisztus, én Megváltóm él, én is látom az életet; Leszek üdvözítőmnél, immár semmi sem rettenthet; Ő a fő és nem hagyja, hogy elvesszék egy tagja.

3. Reménység kötelével véle már összeköttettem Erős hitem kezével már Ő belé helyeztettem. El nem szakaszt tőle már sem élet, sem halál.

4. Emeld fel hát lelkedet, hagyj el minden földi vágyat; Bízd rá arra szívedet, kiből üdvösséged árad. Krisztusnál tartsd kincsedet, légyen Krisztusé szíved!

Home Next song