Ó! nyíljatok meg szívkapuk, mert j?

Ó! nyíljatok meg szívkapuk, mert jő

1. Ó! nyíljatok meg szívkapuk, mert jő a mennyből Krisztusunk, A földkerekség szent Ura a népek boldogítója; Ő üdvösséget hoz nekünk, hát zengje boldog énekünk: Légy áldva Istenünk, teremtőnk, alkotónk!

2. Az Úr teljes igazság, ki mégis mindig megbocsát; A trónja béke szent helye, és irgalommal van tele; Ő törli le a könnyeket, hát zengjünk hálaéneket: Légy áldva Istenünk, Megváltónk, Krisztusunk!

3. Ó! boldog nép, ó! boldog hon, hogy ily király van trónodon; Oly boldog minden tiszta szív, kit Isten üdvösségre hív. Ő áldott Nap és tiszta fény, mely boldogítón száll felém; Légy áldva Istenünk, reményünk, vigaszunk!

4. Ó! nyíljatok meg szívkapuk, mert otthont lel most ott az Úr; És templomává szenteli a szívet, mely őt dicséri. Ki üdvösséget várva vár, a szívét nyitja, tárja már. Légy áldva Istenünk, megmentőnk, életünk!

5. Ó! jöjj hát, Jézus Krisztusom, a szívem néked megnyitom; Ó! tölts be égi fényeddel és áldott szent kegyelmeddel; Add nékem drága Szellemed és hívnek tarts meg engemet, Hadd zengjen énekszó csak néked, Alkotó!

Home Next song