Az Istennek szent Szelleme Krisztusé,

Az Istennek szent Szelleme Krisztusé,

1. Az Istennek szent Szelleme Krisztusé, Az isteni valóságnak Szelleme; Ez Krisztussal lakik bennem, mint élet, Hogy valóvá Krisztust nekem ő tegye.

2. Amint Isten testi léte a Krisztus, S kifejezi őt isteni életként, A szent Szellem ugyanez a Krisztusnak, S kijelenti a magasztos életét.

3. Teljessége az Atyának, Istennek A Krisztusban lakozik most itt testben, És a Fiú gazdagsága teljesen valóság lett A számomra Szellemben.

4. Amint ott van a Fiúban az Atya, Úgy van ott a Fiú is a Szellemben, S mint az Atya a Fiúval közösség, Épp úgy egy a Fiúval a szent Szellem.

5. Ha a Szellem megerősít itt minket És a Krisztus lakik a mi szívünkben, Úgy az Atya szeretete, mely teljes, Megtölt minket egészen a bensőnkben.

6. Miénk lett itt az Atya a Krisztusban, Mindennemű szükségünkre őt kaptuk, Mi a Krisztust tapasztaljuk Szellemben: Való élet, teljes minden, drága út.

7. Nagy isteni valóságod töltsön meg, Szellemedből ezt áraszd ránk most Urunk, Hogy veled itt mi egészen megteljünk, S gazdagságod megvallói így vagyunk.

Home Next song