Szívünknek mélyéb?l h?séggel, hittel, éltün

Szívünknek mélyéből hűséggel, hittel, éltünk Ura, csak tebenned leszünk.

1. Szívünknek mélyéből hűséggel, hittel, éltünk Ura, csak tebenned leszünk.
Szent lobogó alatt küzdeni szívvel, új erőt mindig csak tőled veszünk.

Ref.: Zúgjon a jelszó és el sose haljon, szellemünk éneke vidám, szabad;
Zúgjon a jelszó oly hűn minden ajkon, és Urunk szent szíve új hitet ad.

2. Szívünknek mélyéből hő odaszánás illet meg részünkről téged, Urunk,
Akaratod iránt engedni vágyás, mit szabad s hű szívvel néked nyújtunk.

3. Szívünknek mélyéből dicsérünk téged és bennünk úrrá, csak te légy, Urunk;
S vágy és szándék felett győztesnek, néked, önként és teljesen meghódolunk.

Home


Next song