Száma nincsen, Uram, jótéteményidnek,

Száma nincsen, Uram, jótéteményidnek,

1. Száma nincsen, Uram, jótéteményidnek, Vége-hossza nincsen kegyelmességednek; Azért magasztallak felette mindennek, Mert hiszen én lelkem te ígéretednek.

2. A Sátán torkából te kiszabadítál, És az én lelkemben engem megnyugtattál, Te ígéreteddel mikoron bíztattál, Fiad által ismét fiaddá fogadtál.

3. Kész mindenkor lelkem néked énekelni, Mind e világ előtt rólad vallást tenni, Sok jótételidért néked hálát adni, Örökkön-örökké tégedet dicsérni.

Home Next song