Szép rózsabimbó nyílt ki hajdan egy zsenge

Szép rózsabimbó nyílt ki hajdan egy zsenge tőn,

1. Szép rózsabimbó nyílt ki hajdan egy zsenge tőn, Mint ősi ének zengi: Jesszének sarja lőn. Még zordon bús tél volt… s a szép virág kinyílott, Épp, mikor éjfél volt.

2. A sarjat, kit minékünk Ézsajás jósola, Mária által népünk Betlehemben kapta. Kitárult az égbolt… s az Ige testet öltött, Épp, mikor éjfél volt.

3. Illatát e kis rózsa köztünk hintette szét, Fényét ragyogva szórta, s eloszlott a sötét. Legyőzött bűnt, halált. Ő igaz Isten, ember, Minden kínt jóra vált.

4. Ó! Urunk, segíts bennünk' e földi léten át. Így bizonnyal elérjük a mennynek szép honát, S hogy hálát zenghessünk ott, felséges Úr Isten, Ó! add ezt meg nekünk!

Home Next song